English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

ĐÀO TẠO ISO

 
 
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CỦA INNOVA

TT
Tiêu chuẩn
Các khóa đào tạo
Thời gian (Ngày)
1.
Hệ thống quản lý chất lượng
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
Đào tạo các điểm mới ISO 9001: 2015 (áp dụng cho các công ty đã có ISO 9001: 2008)
1
Đào tạo các điểm mới của ISO 9001: 2015 và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015 (áp dụng cho các công ty đã có ISO 9001: 2008)
3
2.
Hệ thống quản lý môi trường
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
Đào tạo các điểm mới của ISO 14001: 2015 (áp dụng cho các công ty đã có ISO 14001: 2004)
1
Đào tạo các điểm mới của ISO 14001: 2015 và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống ISO 14001: 2004 sang ISO 14001: 2015 (áp dụng cho các công ty đã có ISO 14001: 2004)
3
3.
FSSC 22000 phiên bản 4.1
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
4.
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
5.
OHSAS 18001: 2007
ISO 45001: 2018
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
6.
Đào tạo lý thuyết 5S
1
7.
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
3
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
3
Đào tạo coretools FMEA, MSA, SPC, PPAP, APQP (Core tools training)
5
8.
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
9.
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
10.
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
Ghi chú: Chúng tôi chỉ nhận thực hiện đào tạo cho tổ chức / doanh nghiệp với số lượng từ 5 - 15 người / lớp (Chúng tôi không tổ chức đào tạo cho cá nhân)

 

 

 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng