English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

7 Tools

Giới thiệu 7TOOLS

7 CÔNG CỤ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
(7 Tools
)


Dùng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
Thông thường sử dụng 7 công cụ QC để  kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất / dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục.
 
7 công cụ bao gồm:
 Phiếu kiểm soát  (check sheets)

   1.  Biểu đồ Pareto (Pareto chart) 
   2.  Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram) 
   3.  Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram) 
   4.  Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram) 
   5.  Biểu đồ kiểm soát (Control Chart) 
   6.  Các loại đồ thị (Graphs)

  
I. Phiếu kiểm soát (check sheets)
Làm thế nào để thu thập số liệu và sử dụng chúng một cách có hiệu quả nhất.
Có nhiều dạng phiếu kiểm tra, tuỳ theo mục đích của bạn cần kiểm soát những thông số gì thì thiết kế biểu mẫu cho phù hợp với mục đích mình cần kiểm soát.
Dưới đây là một ví dụ về phiếu kiểm soát:
CHECK SHEET: thu thập số liệu
Các nguyên nhân giao trễ
 
 

 

II. Biểu đồ Pareto
Để tìm ra nguyên nhân cho vấn đề kém chất lượng sản phẩm (lỗi), giao hàng trễ hẹn, thông thường dùng biều đổ Pareto để phân tích và tìm ra nguyên nhân.
Pareto chart
 
 
III.Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)
 
HISTOGRAM

 

IV. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram)
 
BIỂU ĐỒ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ

 

V. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN

 

N=24

 

 VI. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

 

 

VII. Các loại đồ thị (Graphs)

1.  Biểu đồ hình cột  
 
       
2. Biểu đồ hình quạt
 
 
3. Biểu đồ đường thẳng gấp khúc
 

 

 
Chi tiết

 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng