English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

OHSAS 18001: 2007

Giới thiệu OHSAS 18001

OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999. OHSAS 18001 cung cấp các yêu cầu về an tòan sức khỏe nghề nghiệp bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được tổ chức xác nhận.

 
Chi tiết

Đánh giá rủi ro

Mọi công việc đều tiềm ẩn những rủi ro trong đó. Muốn công việc của bạn tiến hành một cách hiệu quả và an toàn, hãy làm một đánh giá rủi ro cho chính công việc đó.

Thế nào là đánh giá rủi ro?

 
Chi tiết

Kế hoạch tư vấn


KẾ HOẠCH TƯ VẤN & XÂY DỰNG OHSAS 18001: 2007

TT
Hạng_mục_công_việc
Thực hiện
Tiến độ thực hiện
Tổng cộng
Tháng thứ 1
Tháng thứ 2
Tháng thứ 3
Tháng thứ 4
Tháng thứ 5
Tháng thứ 6
Tháng thứ 7
Tháng thứ 8
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1

Khảo sát & đánh giá thực trạng an toàn của nhà máy
Tư vấn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.5

2

Đào tạo tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007
Tư vấn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3
Lập kế hoạch và phân công xây dựng
Tư vấn & HSE(*)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.5
4
Xây dựng hệ thống tài liệu OH & S
Tư vấn & HSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
5
Ban hành hệ thống tài liệu
Tư vấn & HSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
6
Phổ biến chính sách toàn công ty
Tư vấn & HSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
7
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
Tư vấn & HSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8
Thực hiện đánh giá nội bộ
Tư vấn & HSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
9
Họp xem xét của lãnh đạo
Tư vấn & HSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
10
Khắc phục, phòng ngừa, cải tiến
Tư vấn & HSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
2
11
Đánh giá sơ bộ
Tư vấn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
12
Đánh giá chứng nhận
Tổ chức chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
Tổng ngày công
-
2.5
3.5
3
3
4
2
3
3
24

Nhóm chuyên gia tư vấn hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Công ty Tư Vấn & Đào Tạo INNOVA

(*) HSE: Ban an toàn và môi trường

 
Chi tiết

Danh mục tài liệu OHSAS

Danh mục tài liệu OHSAS
 
Chi tiết

Các luật định về an toàn

Đang cập nhật

 
Chi tiết

Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng OHSAS 18001: 2007
 
Chi tiết

 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng