English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

TÀI LIỆU ISO/ TS 16949: 2009

ISO/ TS 16949: 2009

Tên tài liệu
1. Chính sách chất lượng     Tải tài liệu
2. Sổ tay chất lượng     Tải tài liệu
3. Mục tiêu chất lượng     Tải tài liệu
4. Sơ đồ tổ chức    Tải tài liệu
5. Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu     Tải tài liệu
6. Quy trình kiểm soát hồ sơ    Tải tài liệu
7. Quy trình xem xét lãnh đạo    Tải tài liệu
8. Bảng mô tả công việc cho từng chức danh    Tải tài liệu
9. Xác định năng lực cần thiết cho từng chức danh    Tải tài liệu
10. Quy trình tuyển dụng    Tải tài liệu
11. Quy trình đào tạo     Tải tài liệu
12. Quy trình xem xét hợp đồng     Tải tài liệu
13. Quy trình mua hàng    Tải tài liệu
14. Hoạch định kiểm tra nguyên vật liệu    Tải tài liệu
15. Quy trình kiểm tra nguyên liệu đầu vào    Tải tài liệu
16. Chiến lượt kinh doanh    Tải tài liệu
17. Kế hoạch kiểm soát chất lượng    Tải tài liệu
18. Sơ đồ công nghệ quá trình sản xuất    Tải tài liệu
19. Các quy trình kiểm soát sản xuất     Tải tài liệu
20. Quy trình phân phối sản phẩm     Tải tài liệu
21. Quy trình nhận biết và truy tìm nguồn gốc sản phẩm     Tải tài liệu
22. Quy trình kiểm soát tài sản khách hàng    Tải tài liệu
23. Quy trình bảo toàn sản phẩm     Tải tài liệu
24. Quy trình quản lý xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu & thành phẩm     Tải tài liệu
25. Quy trình kiểm soát thiết bị kiểm tra, & đo lường     Tải tài liệu
26. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng    Tải tài liệu
27. Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng    Tải tài liệu
28. Quy trình đánh giá nội bộ    Tải tài liệu
29. Quy trình phân tích hệ thống đo lường     Tải tài liệu
30. Quy trình kiểm tra thành phẩm và bán thành phẩm    Tải tài liệu
31. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp    Tải tài liệu
32. Quy trình thống kê (phân tích dữ liệu)    Tải tài liệu
33. Quy trình SPC    Tải tài liệu
34. Quy trình FMEA    Tải tài liệu
35. Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa    Tải tài liệu
36. Các hướng dẫn công việc    Tải tài liệu
37. Các hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị    Tải tài liệu
38. Kế hoạch khẩn cấp    Tải tài liệu
39. Quy định an toàn    Tải tài liệu
40. Các luật định; các tài liệu khác tuỳ thuộc vào sản phẩm công nghệ và quá trình…    Tải tài liệu


Các tài liệu trên chỉ được cung cấp và support cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi chưa được phép cung cấp tài liệu một cách rộng rãi cho nhiều đơn vị. Xin chân thành cảm ơn!
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng