English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

TÀI LIỆU OHSAS 18001: 2007

OHSAS 18001: 2007

OHSAS
1. Chính sách OH & S    Tải tài liệu
2. Mục tiêu OH & S    Tải tài liệu
3. Chương trình quản lý OH & S    Tải tài liệu
4. Sổ tay OH & S    Tải tài liệu
5. Nguồn lực – Vai trò – trách nhiệm - quyền hạn    Tải tài liệu
6. Quy trình nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro    Tải tài liệu
7. Quy trình kiểm soát tài liệu    Tải tài liệu
8. Quy trình kiểm soát hồ sơ    Tải tài liệu
9. Quy trình đánh giá nội bộ và đánh giá sự tuân thủ     Tải tài liệu
10. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp    Tải tài liệu
11. Quy trình hành động khắc phục – phòng ngừa    Tải tài liệu
12. Quy trình quản lý thiết bị (sản xuất, thiết bị đo…etc)    Tải tài liệu
13. Quy trình tuyển dụng    Tải tài liệu
14. Quy trình đào tạo    Tải tài liệu
15. Quy trình xác định luật định và các yêu cầu khác    Tải tài liệu
16. Quy trình giám sát đo lường    Tải tài liệu
17. Quy trình đáp ứng trình huống khẩn cấp    Tải tài liệu
18. Quy trình trao đổi thông tin    Tải tài liệu
19. Quy trình quản lý hoá chất công ty    Tải tài liệu
20. Quy trình kiểm soát trang thiết bị bảo hộ lao động     Tải tài liệu
21. Quy trình xử lý chảy tràn và rò rỉ    Tải tài liệu
22. Quy định chính sách về y tế    Tải tài liệu
23. Quy định trong công tác xếp dỡ    Tải tài liệu
24. Nội quy an toàn vệ sinh thực phẩm (nhà ăn và căn tin)     Tải tài liệu
25. Nội quy kiểm soát an toàn điện    Tải tài liệu
26. Nội quy kiểm soát nhà thầu (xây dựng, bảo trì, và thầu dịch vụ…)     Tải tài liệu
27. Nội quy sử dụng xe nâng và cần cẩu, thang máy..    Tải tài liệu
28. Nội quy sử dụng lò hơi và hệ thống khí nén    Tải tài liệu
29. Kiểm soát an toàn điện từ     Tải tài liệu
30. Hướng dẫn trang bị bảo hộ cá nhân    Tải tài liệu
31. Hướng dẫn an toàn công việc hàn cắt    Tải tài liệu
32. Hướng dẫn an toàn làm việc trong không gian hạn chế    Tải tài liệu
33. Hướng dẫn nâng vật nặng và phòng chống đau lưng    Tải tài liệu
....vv...    Tải tài liệu


Các tài liệu trên chỉ được cung cấp và support cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi chưa được phép cung cấp tài liệu một cách rộng rãi cho nhiều đơn vị. Xin chân thành cảm ơn!
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng