English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

TÀI LIỆU

ISO 45001:2018

Tên tài liệu ISO 45001:2018
1. Chính sách an toàn OH&S    Tải tài liệu
2. Mục tiêu an toàn OH&S    Tải tài liệu
3. Sổ tay an toàn OH&S    Tải tài liệu
4. Bối cảnh của công ty về an toàn    Tải tài liệu
5. Danh mục các bên quan về an toàn OH&S    Tải tài liệu
6. Nguồn lực – Vai trò – trách nhiệm - quyền hạn (Ban OH&S)    Tải tài liệu
7. Quy định khuyến khích tham gia của mọi người    Tải tài liệu
8. Quy trình nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro & cơ hội OH&S    Tải tài liệu
9. Quy trình xác định luật định, cập nhật luật định & các yêu cầu khác    Tải tài liệu
10. Quy trình tuyển dụng    Tải tài liệu
11. Quy trình quản lý an toàn thiết bị    Tải tài liệu
12. Quy trình đào tạo     Tải tài liệu
13. Quy trình trao đổi thông tin OH&S    Tải tài liệu
14. Quy trình kiểm soát tài liệu    Tải tài liệu
15. Quy trình kiểm soát hồ sơ    Tải tài liệu
16. Quy định quản lý an toàn hoá chất    Tải tài liệu
17. Quy định an toàn xếp dỡ & khiêng vật nặng    Tải tài liệu
18. Quy định an toàn điện    Tải tài liệu
19. Quy định an toàn sử dụng xe nâng và cần cẩu, thang máy…etc    Tải tài liệu
20. Quy định an toàn sử dụng lò hơi và hệ thống khí nén    Tải tài liệu
21. Quy định an toàn vệ sinh thực phẩm (nhà ăn)    Tải tài liệu
22. Quy định an toàn về giao thông trong nhà máy & xe ra vô nhà máy    Tải tài liệu
23. Quy định an toàn phòng xạ    Tải tài liệu
24. Quy định quản lý & cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động    Tải tài liệu
25. Quy định khám sức khỏe định kỳ    Tải tài liệu
26. Quy định phòng chống đau lưng    Tải tài liệu
27. Quy định an toàn làm việc trên cao    Tải tài liệu
28. Quy định an toàn làm việc dưới hố sâu    Tải tài liệu
29. Quy định an toàn làm việc trong không gian hạn chế    Tải tài liệu
30. Quy định an toàn làm việc với hàn cắt (phát sinh tia lửa)    Tải tài liệu
31. Quy định an toàn đào bới đất    Tải tài liệu
32. Quy trình kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn    Tải tài liệu
33. Quy trình quản lý các thay đổi OH&S    Tải tài liệu
34. Quy trình đánh giá nhà cung cấp & mua hàng    Tải tài liệu
35. Quy trình kiểm soát nhà thầu (xây dựng, bảo trì và thầu dịch vụ…)    Tải tài liệu
36. Quy trình quản lý an toàn đơn vị gia công ngoài    Tải tài liệu
37. Quy trình đáp ứng trình huống khẩn cấp OH&S    Tải tài liệu
38. Quy trình bảo trì bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy    Tải tài liệu
39. Quy trình giám sát đo lường môi trường lao động    Tải tài liệu
40. Quy trình đánh giá sự tuân thủ an toàn    Tải tài liệu
41. Quy trình đánh giá nội bộ    Tải tài liệu
42. Quy trình xem xét của lãnh đạo    Tải tài liệu
43. Quy trình xử lý sự không phù hợp, hành động khắc phục – phòng ngừa    Tải tài liệu
44. Quy trình cải tiến    Tải tài liệu
45. Sổ tay an toàn cho nhân viên    Tải tài liệu
46. Các tài liệu khác theo thực tế hoạt động của nhà máy…     Tải tài liệu


Các tài liệu trên chỉ được cung cấp và support cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi chưa được phép cung cấp tài liệu một cách rộng rãi cho nhiều đơn vị. Xin chân thành cảm ơn!
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng