English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

TÀI LIỆU

ISO 22000:2018

1. Chính sách an toàn thực phẩm    Tải tài liệu
2. Sổ tay an toàn thực phẩm    Tải tài liệu
3. Các kế hoạch HACCP    Tải tài liệu
Các SSOP:
4. Vệ sinh nhà xưởng    Tải tài liệu
5. Kiểm soát nguồn nước    Tải tài liệu
6. Vệ sinh bề mặt tiếp xúc    Tải tài liệu
7. Ngăn ngừa nhiễm chéo    Tải tài liệu
8. Vệ sinh cá nhân    Tải tài liệu
9. Bảo vệ sản phẩm không bị nhiễm bẩn    Tải tài liệu
10. Kiểm soát hoá chất phụ gia    Tải tài liệu
11. Kiểm soát phương tiện & dụng cụ vệ sinh    Tải tài liệu
12. Kiểm soát động vật gây hại    Tải tài liệu
13. Kiểm soát chất thải    Tải tài liệu
Các GMP:
14. Tiếp nguyên liệu    Tải tài liệu
15. Các quá trình sản xuất    Tải tài liệu
16. Lưu kho    Tải tài liệu
17. Đóng gói    Tải tài liệu
18. Giao hàng    Tải tài liệu
Các quy trình:
19. Bối cảnh của công ty    Tải tài liệu
20. Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm    Tải tài liệu
21. Quy trình đánh giá rủi ro & cơ hội    Tải tài liệu
22. Quy trình quản lý sự thay đổi hệ thống ATTP    Tải tài liệu
23. Quy trình quản lý các yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống quản lý ATTP    Tải tài liệu
24. Quy trình kiểm soát các quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài    Tải tài liệu
25. Hoạt định kiểm soát & điều hành    Tải tài liệu
26. Quy trình theo dõi, đo lường, phân tích & đánh giá     Tải tài liệu
27. Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu    Tải tài liệu
28. Quy trình kiểm soát hồ sơ    Tải tài liệu
29. Quy trình xem xét của lãnh đạo    Tải tài liệu
30. Quy trình tuyển dụng    Tải tài liệu
31. Quy trình đào tạo    Tải tài liệu
32. Quy trình quản lý thiết bị    Tải tài liệu
33. Quy trình xem xét hợp đồng    Tải tài liệu
34. Quy trình đánh giá nhà cung cấp    Tải tài liệu
35. Quy trình mua hàng    Tải tài liệu
36. Quy trình triển khai sản xuất     Tải tài liệu
37. Quy trình truy tìm nguồn gốc sản phẩm    Tải tài liệu
38. Quy trình thu hồi sản phẩm    Tải tài liệu
39. Quy trình kiểm soát thiết bị đo lường     Tải tài liệu
40. Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp    Tải tài liệu
41. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng    Tải tài liệu
42. Quy trình đánh giá nội bộ    Tải tài liệu
43. Quy trình giao hàng    Tải tài liệu
44. Quy trình nhập xuất kho nguyên liệu và thành phẩm    Tải tài liệu
45. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp    Tải tài liệu
46. Quy trình hành động khắc phục & phòng ngừa    Tải tài liệu
47. Quy trình thẩm tra & thẩm định    Tải tài liệu
48. Các hướng dẫn công việc    Tải tài liệu
49. Bảng mô tả công việc cho từng chức danh    Tải tài liệu
50. … Các tài liệu khác    Tải tài liệu

Page(2): 1 | 2 | Last

Các tài liệu trên chỉ được cung cấp và support cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi chưa được phép cung cấp tài liệu một cách rộng rãi cho nhiều đơn vị. Xin chân thành cảm ơn!

 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng