English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Tài liệu IATF 16949: 2016

IATF 16949: 2016

DANH MỤC TÀI LIỆU IATF 16949: 2016
1. Chính sách IATF     Tải tài liệu
2. Mục tiêu    Tải tài liệu
3. Sổ tay IATF    Tải tài liệu
4. Sơ đồ mô tả bối cảnh của tổ chức    Tải tài liệu
5. Sơ đồ mô tả nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm    Tải tài liệu
6. Quy trình quản lý an toàn sản phẩm    Tải tài liệu
7. Chính sách trách nhiệm đoàn thể    Tải tài liệu
8. Danh sách người chịu trách nhiệm các quá trình    Tải tài liệu
9. Bảng mô tả công việc cho từng chức danh     Tải tài liệu
10. Quy trình nhận diện rủi ro & cơ hội    Tải tài liệu
11. Quy trình hành động phòng ngừa    Tải tài liệu
12. Quy trình ứng phó khẩn cấp    Tải tài liệu
13. Quy trình tuyển dụng     Tải tài liệu
14. Quy trình bảo trì thiết bị     Tải tài liệu
15. Quy trình sửa chữa thiết bị    Tải tài liệu
16. Quy trình quản lý, chế tạo thiết bị, khuôn mẫu, đồ gá và công cụ sản xuất    Tải tài liệu
17. Quy trình kiểm soát sửa chữa bảo quản, bảo dưỡng khuôn, gá và công cụ sản xuất    Tải tài liệu
18. Quy trình hoạch định nhà xưởng phương tiện thiết bị    Tải tài liệu
19. Quy trình quản lý môi trường làm việc (5S)    Tải tài liệu
20. Quy trình quản lý hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ đo lường    Tải tài liệu
21. Quy trình phân tích hệ thống đo lường (MSA)    Tải tài liệu
22. Quy trình quản lý phòng thực nghiệm nội bộ & bên ngoài    Tải tài liệu
23. Quy trình quản lý tri thức    Tải tài liệu
24. Quy trình đào tạo nhận thức cơ bản và đánh giá sau đào tạo    Tải tài liệu
25. Quy trình đào tạo tác nghiệp và đánh giá kỹ năng nhân viên    Tải tài liệu
26. Quy trình xác định năng lực & thẩm tra năng lực đánh giá viên nội bộ, đánh giá nhà cung cấp, năng lực kiểm ngoại quan và năng lực thực hiện các công đoạn đặc biệt    Tải tài liệu
27. Quy trình khuyến khích nhân viên    Tải tài liệu
28. Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu    Tải tài liệu
29. Quy trình kiểm soát hồ sơ    Tải tài liệu
30. Quy trình quản lý bản vẽ & tiêu chuẩn kỹ thuật    Tải tài liệu
31. Quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng    Tải tài liệu
32. Quy trình xem xét hợp đồng bán hàng    Tải tài liệu
33. Quy trình hoạch định chất lượng sản phẩm mới (APQP)    Tải tài liệu
34. Quy trình thiết kế khuôn mẫu, đồ gá và công cụ sản xuất    Tải tài liệu
35. Quy trình phê duyệt linh kiện, sản phẩm trước khi sản xuất (PPAP)    Tải tài liệu
36. Quy trình phân tích mức độ ảnh hưởng các dạng lỗi đặc trưng trong thiết kế và quá trình sản xuất (FMEA)     Tải tài liệu
37. Quy trình kiểm soát thay đổi thiết kế    Tải tài liệu
38. Quy trình kiểm soát SPC     Tải tài liệu
39. Quy trình xác định các đặc tính đặc biệt    Tải tài liệu
40. Quy trình đánh giá nhà cung cấp    Tải tài liệu
41. Quy trình quản lý phát triển nhà cung ứng     Tải tài liệu
42. Quy trình mua hàng     Tải tài liệu
43. Quy trình quản lý thu mua & gia công ngoài     Tải tài liệu
44. Quy trình đánh giá sự tuân thủ luật định và yêu cầu khác của các sản phẩm, dịch vụ mua vào    Tải tài liệu
45. Kế hoạch chất lượng    Tải tài liệu
46. Quy trình kiểm soát quá trình sản xuất    Tải tài liệu
47. Quy trình kiểm soát công đoạn    Tải tài liệu
48. Quy trình thẩm tra cài đặt sản xuất    Tải tài liệu
49. Quy trình quản lý hệ thống bảo trì năng suất toàn diện    Tải tài liệu
50. Quy trình quản lý sản xuất     Tải tài liệu
51. Quy trình xác nhận giá trị sử dụng các quá trình sản xuất đặc biệt     Tải tài liệu
52. Quy trình lắp ráp sản phẩm    Tải tài liệu
53. Quy trình nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm    Tải tài liệu
54. Quy trình quản lý tài sản của khách hàng và nhà cung cấp    Tải tài liệu
55. Quy trình quản lý xuất nhập hàng    Tải tài liệu
56. Quy trình đóng gói    Tải tài liệu
57. Quy trình theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng     Tải tài liệu
58. Quy trình dịch vụ sau bán hàng     Tải tài liệu
59. Quy trình kiểm soát sự thay đổi 4M    Tải tài liệu
60. Quy trình kiểm soát sản phẩm đầu    Tải tài liệu
61. Quy trình kiểm tra thành phẩm sau cùng    Tải tài liệu
62. Quy trình kiểm tra sản phẩm mua vào    Tải tài liệu
63. Quy trình kiểm soát không phù hợp    Tải tài liệu
64. Quy trình kiểm soát sản phẩm nghi ngờ    Tải tài liệu
65. Quy trình kiểm soát sản phẩm làm lại    Tải tài liệu
66. Quy trình kiểm soát sửa chữa sản phẩm     Tải tài liệu
67. Quy trình thống kê phân tích dữ liệu    Tải tài liệu
68. Quy trình đánh giá nội bộ    Tải tài liệu
69. Quy trình xem xét của lãnh đạo    Tải tài liệu
70. Quy trình hành động khắc phục    Tải tài liệu
71. Quy trình giải quyết vấn đề    Tải tài liệu
72. Quy trình xác định các phương pháp chống sai lỗi    Tải tài liệu
73. Quy trình cải tiến    Tải tài liệu
74. Quy trình kiểm soát xử lý nhiệt    Tải tài liệu
75. Quy trình kiểm soát mạ    Tải tài liệu
76. Quy trình kiểm soát sơn    Tải tài liệu
77. Quy trình kiểm soát công đoạn hàn    Tải tài liệu
78. Quy trình kiểm soát hàn chì    Tải tài liệu
79. Quy trình kiểm soát đúc    Tải tài liệu
80. Quy trình kiểm soát vật tư giao động    Tải tài liệu
81. Quy trình kiểm soát quá trình lưu hóa    Tải tài liệu
82. Các hướng dẫn công việc    Tải tài liệu
83. Các tài liệu khác    Tải tài liệu


Các tài liệu trên chỉ được cung cấp và support cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi chưa được phép cung cấp tài liệu một cách rộng rãi cho nhiều đơn vị. Xin chân thành cảm ơn!
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng