English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Danh mục tài liệu cần bổ sung khi chuyển đổi

 

DANH MỤC TÀI LIỆU CẦN BIÊN SOẠN
ĐỂ NÂNG CẤP ISO 22000: 2005 LÊN ISO 22000: 2018
 
 
 
TT
Tên tài liệu
Điều khoản
I/ CÁC TÀI LIỆU CẦN XÂY DỰNG MỚI
1
Phân tích bối cảnh của công ty về hệ thống ATTP
4.1
2
Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm  
4.2
3
Quy trình đánh giá rủi ro & cơ hội  
6.1
4
Quy trình quản lý sự thay đổi
6.3
5
Quy trình quản lý các yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống quản lý ATTP
7.1.5
6
Quy trình kiểm soát các quá trình, sản phẩm, dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài  
7.1.6
7
Hoạt định kiểm soát & điều hành
8.1
8
Quy trình theo dõi, đo lường, phân tích & đánh giá
9.1
II/ CÁC TÀI LIỆU CẦN CHỈNH SỬA
9
Mục tiêu & hoạch định để đạt được mục tiêu (ATTP)
6.2
10
Quy trình xem xét của lãnh đạo
9.3
11
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp & hành động khắc phục
10.1
12
Sổ tay an toàn thực phẩm
--
13
Các tài liệu khác theo thực tế hoạt động của nhà máy
--
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng