English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Kế hoạch tư vấn SA 8000

KẾ HOẠCH TƯ VẤN SA 8000: 2014

 
TT
Hạng_mục_công_việc
Đơn_vị_thực hiện
Tiến độ thực hiện
Tổng cộng
Tháng thứ 1
Tháng thứ 2
Tháng thứ 3
Tháng thứ 4
Tháng thứ 5
Tháng thứ 6
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1

Khảo sát đánh giá thực trạng doanh nghiệp
Tư vấn & 
Ban SA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
         
1

2

Đào tạo nhận thức về SA 8000: 2014
Tư vấn & 
Ban SA
 
 
 
 
 
 
 
                               
2
3
Lập kế hoạch và phân công biên soạn tài liệu
Tư vấn & 
Ban SA
 
 
 
 
 
                                       
1
4
Xây dựng/ biên soạn hệ thống tài liệu SA 8000: 2014
Tư vấn & 
Ban SA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
8
5
Ban hành hệ thống tài liệu
Tư vấn & 
Ban SA
                   
 
 
 
 
                     
1
6
Phổ biến chính sách và các yêu cầu toàn công ty
Tư vấn & 
Ban SA
                   
 
 
 
                     
1
7
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
Tư vấn & 
Ban SA
                     
 
 
 
               
 
2
8
Thực hiện đánh giá nội bộ
Tư vấn & 
Ban SA
                                 
 
 
 
 
 
   
3
9
Họp xem xét của lãnh đạo
Tư vấn & 
Ban SA
                                     
 
 
 
     
1
10
Thực hiện khắc phục, cải tiến
Tư vấn & 
Ban SA
                                       
 
 
 
 
   
1
11
Đánh giá sơ bộ SA 8000: 2014
Tư vấn & 
Ban SA
                                         
 
 
 
1
12
Đánh giá chứng nhận SA 8000: 2014
Tổ chức
chứng nhận
                                         
 
   
 
--
  Tổng ngày công
Ngày/tháng
4
4
4
4
4
4
22
 
Ban SA: Công ty thành lập ban SA với sự tham gia của các thành viên của các bộ phận

 

 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng