English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Kế hoạch chuyển đổi ISO/TS 16949 sang IATF 16949

Kế hoạch chuyển đổi ISO/TS 16949:2009 sang IATF 16949:2016
 
Các doanh nghiệp đang được chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng cho ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô ISO/TS16949 cần biết thông tin chính thức từ IATF
 
Tháng 10/2016 Hiệp hội ô tô thế giới (IATF) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn Hệ thống quản lý Chất lượng dành cho ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô IATF 16949:2016 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 hiện hành.
Như vậy kế hoạch chứng nhận và chuyển đổi ISO/TS 1649 sang  phiên bản mới IATF 16949 như thế nào ? 

Trường hợp 1:

 Đối với các tổ chức chưa chứng nhận ISO/TS 16949 (cần chứng nhận IATF 16949: 2016 lần đầu)
-      Tất cả các tổ chức cần chứng nhận lần đầu trong thời gian này được chọn lựa:
·   Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO / TS 16949: 2009 cho đến ngày 01/10/ 2017. Tuy nhiên giấy chứng nhận của ISO / TS 16949: 2009  chỉ có giá trị đến 14/9/2018.
·   Xây dựng và đăng ký đánh giá theo tiêu chuẩn mới IATF 16949: 2016
-      Sau ngày 01/10/2017 các tổ chức phải được đánh giá và chứng nhận theo  tiêu chuẩn mới IATF 16949: 2016.

Trường hợp 2:

Đối với tổ chức đang được chứng nhận ISO / TS 16949: 2009
-      Các tổ chức đã chứng nhận ISO / TS 16949: 2009 sẽ chuyển đổi sang phiên bản mới IATF 16949: 2016, thông qua một cuộc đánh giá  chuyển đổi  phù hợp với kỳ đánh giá ISO/TS 16949:2009 hiện hành (ví dụ trong đợt đánh giá Tái chứng nhận hoặc trong đợt đánh giá giám sát định kỳ hàng năm).

-      Chọn một thời điểm đánh giá thích hợp khác không nằm trong các đợt đánh giá định kỳ.

 
TT
Hạng_mục_công_việc
Đơn_vị_thực hiện
Tiến độ thực hiện
Tổng cộng
Tháng thứ 1
Tháng thứ 2
Tháng thứ 3
Tháng thứ 4
Tháng thứ 5
Tháng thứ 6
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1

Khảo sát thực trạng nhà máy
Tư vấn &
đội TS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
         
1

2

Đào tạo các yêu cầu IATF 16949: 2016
Tư vấn &
đội TS
 
 
 
 
 
 
 
                               
2
3

Xây dựng hệ thống tài liệu theo IATF
Tư vấn &
đội TS
 
 
 
 
       
 
  
                       
5
4 Đào tạo đánh giá viên nội bộ
Tư vấn &
đội TS
                         
 
 
                  2
5
Thực hiện đánh giá nội bộ theo IATF
Tư vấn &
đội TS
                   
 
 
 
             
 
       
4
6 Khắc phục sau đánh giá nội bộ
Tư vấn &
đội TS
                                         
 
  1
7
Đánh giá chứng nhận
CB & đội TS
                     
 
 
                   
 
--
  Tổng ngày công
Ngày / tháng
 
 
 
 
 
 
15
 

Nhóm chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng – Công ty Tư Vấn INNOVA

 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng