English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Tư vấn chuyển đổi ISO 14001: 2004 sang ISO 14001: 2015

KẾ HOẠCH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ISO 14001: 2015
 
 
TT
Nội dung công việc
Đơn vị
thực hiện
 
Tiến độ thực hiện
Tổng cộng
Theo dõi 
thực hiện
 
Tháng thứ 1
 
Tháng thứ 2
 
Tháng thứ 3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Đào tạo các điểm mới của ISO 14001: 2015
Tư vấn &
EMS Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
Xây dựng hệ thống tài liệu theo yêu cầu mới
Tư vấn &
EMS Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
Tư vấn &
EMS Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
4
Thực hiện đánh giá nội bộ
Tư vấn &
EMS Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
5
Họp xem xét của lãnh đạo
EMS Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
 
6
Khắc phục, phòng ngừa, cải tiến
Tư vấn &
EMS Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
7
Đánh giá chứng nhận
CB & EMS Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
 
 
Tổng ngày công
Tổng ngày /tháng
 
 
 
8
 
 
CB: Certification Body (Tổ chức đánh giá cấp chứng nhận độc lập do Quý Công ty chọn)
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng