English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Các điểm mới ISO 9001: 2015

Ngày 15/09/2015 tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO ban hành ISO 9001: 2015 đưa thêm một số điều khoản và yêu cầu mới so với phiên bản cũ như dưới đây:
 
1.   Bối cảnh của tổ chức (4.1). Tổ chức cần xây dựng sơ đồ bối cảnh của tổ chức.
2.   Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm (4.2).
3.   Quy trình nhận diện các rủi ro & cơ hội (6.1)
4.   Quy trình quản lý sự thay đổi (6.3 & 8.5.6)
5.   Quy trình quản lý tri thức của tổ chức (7.1.6)
6.   Quy trình cải tiến (10.3)
7.   Sổ tay chất lượng. Mặc dù tiêu chuẩn mới không đề cập đến sổ tay chất lượng nhưng tổ chức vẫn có thể giữ sổ tay chất lượng và sửa đổi theo các điều khoản của phiên bản mới.
 
 
Xem toàn bộ các thay đổi
 
 
BẢNG SO SÁNH CÁC HẠNG MỤC CỦA ISO 9001: 2015 và ISO 9001: 2008
 
ISO 9001: 2015
ISO 9001: 2008
 
Hạng mục
Số điều khoản
Số điều khoản
Hạng mục
 
Phạm vi
1
1
Phạm vi  
Tài liệu viện dẫn
2
2
Tài liệu viện dẫn  
Thuật ngữ và định nghĩa
3
3
Thuật ngữ và định nghĩa  
Bối cảnh của tổ chức
4
--
--
 
Hiểu rõ về tổ chức và bối cảnh của tổ chức
4.1
--
--
 
Hiểu rõ nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
4.2
--
--
 
Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
4.3
4.2.2
Sổ tay chất lượng  
Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình
4.4
4
Hệ thống quản lý chất lượng  
4.1
Yêu cầu chung  
Lãnh đạo
5
5
Trách nhiệm của lãnh đạo  
Lãnh đạo và cam kết
5.1
5.1
Cam kết của lãnh đạo  
Khái quát
5.1.1
5.4.2
Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng  
Hướng vào khách hàng
5.1.2
5.2
Hướng vào khách hàng  
Chính sách chất lượng
5.2
5.3
Chính sách chất lượng  
Thiết lập chính sách chất lượng
5.2.1
 
Truyền đạt chính sách chất lượng
5.2.2
 
Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức
5.3
5.5.1
Trách nhiệm và quyền hạn  
Hoạch định
6
--
--
 
Hành động để giải quyết các rủi ro và cơ hội
6.1
--
--
 
Mục tiêu chất lượng và kế hoạch đạt được các mục tiêu
6.2
5.4.1
Mục tiêu chất lượng  
Hoạch định những thay đổi
6.3
5.4.2
Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng  
Hỗ trợ
7
--
--  
Nguồn lực
7.1
6.1
Cung cấp nguồn lực  
Khái quát
7.1.1
 
Nhân lực
7.1.2
6.2
Nguồn nhân lực  
6.2.1
Khái quát  
Cơ sở hạ tầng
7.1.3
6.3
Cơ sở hạ tầng  
Môi trường và hoạt động của các quá trình
7.1.4
6.4
Môi trường làm việc  
Theo dõi và đo lường các quá trình
7.1.5
7.6
Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường  
Khái quát
7.1.5.1
 
Truy tìm nguồn gốc đo lường
7.1.5.2
 
Tri thức của tổ chức
7.1.6
--
--
 
Năng lực
7.2
6.2.2
Năng lực, đào tạo và nhận thức  
Nhận thức
7.3
 
Trao đổi thông tin
7.4
5.5.3
Trao đổi thông tin nội bộ  
Thông tin dạng văn bản
7.5
4.2.3
4.2.4
Kiểm soát tài liệu
Kiểm soát hồ sơ
 
Khái quát
7.5.1
 
Thiết lập và cập nhật
7.5.2
 
Kiểm soát các thông tin dạng văn bản hóa
7.5.3
 
 
Thực hiện
8
7
Tạo sản phẩm  
Lập kế hoạch và kiểm soát điều hành
8.1
7.1
Hoạch định việc tạo sản phẩm  
Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
8.2
7.2
Các quá trình liên quan đến khách hàng  
Trao đổi thông tin với khách hàng
8.2.1
7.2.3
Trao đổi thông tin với khách hàng  
Xác định các yêu cầu có liên quan đến sản phẩm và dịch vụ
8.2.2
7.2.1
Xác định các yêu cầu liên quan đến sản phẩm  
Xem xét các yêu cầu có liên quan đến sản phẩm và dịch vụ
8.2.3
7.2.2
Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm  
Các yêu cầu thay đổi đối với các sản phẩm và dịch vụ
8.2.4
--
--  
Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
8.3
7.3
Thiết kế và phát triển  
Khái quát
8.3.1
 
Hoạch định thiết kế và phát triển
8.3.2
7.3.1
Hoạch định thiết kế và phát triển  
Đầu vào của thiết kế và phát triển
8.3.3
7.3.2
Đầu vào của thiết kế và phát triển  
Kiểm soát thiết kế và phát triển
8.3.4
7.3.4
Xem xét thiết kế và phát triển  
7.3.5
Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển  
7.3.6
Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển  
Đầu ra của thiết kế và phát triển
8.3.5
7.3.3
Đầu ra của thiết kế và phát triển  
Thay đổi về thiết kế và phát triển
8.3.6
7.3.7
Kiểm soát thay đổi thiết kế và phát triển  
Kiểm soát việc cung cấp các quá trình, sản phẩm và dịch vụ có nguồn gốc bên ngoài
8.4
7.4
7.4.1
Mua hàng
Quá trình mua hàng
 
Khái quát
8.4.1
 
Cách thức và mức độ kiểm soát
8.4.2
7.4.3
 Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào  
Trao đổi thông tin với các nhà cung cấp bên ngoài
8.4.3
7.4.2
Thông tin mua hàng  
Sản xuất và cung cấp dịch vụ
8.5
7.5
Sản xuất và cung cấp dịch vụ  
Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
8.5.1
7.5.1
Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ  
7.5.2
Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ  
Nhận biết và xác định nguồn gốc
8.5.2
7.5.3
Nhận biết và xác định nguồn gốc  
Tài sản thuộc về khách hàng và các nhà cung cấp có nguồn gốc từ bên ngoài
8.5.3
7.5.4
Tài sản của khách hàng  
Bảo toàn
8.5.4
7.5.5
Bảo toàn sản phẩm  
Các hoạt động sau giao hàng
8.5.5
7.5.1 f
Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ  
Kiểm soát các thay đổi
8.5.6
5.4.2
Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng (một phần)  
Thông qua sản phẩm và dịch vụ
8.6
8.2.4
Theo dõi và đo lường sản phẩm  
Kiểm soát đầu ra, sản phẩm và dịch vụ của quá trình không phù hợp
8.7
8.3
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp  
Đánh giá kết quả thực hiện
9
--
--
 
Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
9.1
8.2.3
Theo dõi và đo lường các quá trình  
Khái quát
9.1.1
8.2.4
Theo dõi và đo lường sản phẩm  
Sự thỏa mãn của khách hàng
9.1.2
8.2.1
Sự thỏa mãn của khách hàng  
Phân tích và đánh giá
9.1.3
8.4
Phân tích dữ liệu  
Đánh giá nội bộ
9.2
8.2.2
Đánh giá nội bộ  
Xem xét của lãnh đạo
9.3
5.6
Xem xét của lãnh đạo  
Khái quát
9.3.1
 
Đầu vào xem xét của lãnh đạo
9.3.2
5.6.2
Đầu vào của việc xem xét  
Đầu ra xem xét của lãnh đạo
9.3.3
5.6.3
Đầu ra của việc xem xét  
Cải tiến
10
8.5
Cải tiến  
Khái quát
10.1
 
Sự không phù hợp và hành động khắc phục
10.2
8.5.2
Hành động khắc phục  
Cải tiến liên tục
10.3
8.5.1
Cải tiến liên tục  
--
--
5.5.2
Đại diện của lãnh đạo  
--
--
8.5.3
Hành động phòng ngừa
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng