English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Thông báo phát hành ISO 9001: 2015

THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TIÊU CHUẨN MỚI ISO 9001: 2015
 
Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban  hành tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. 
Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 có 3 năm để chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015.  Sau ngày 14/09/2018 tất cả các giấy chứng nhận ISO 9001: 2008 sẽ hết hiệu lực.
Kể từ ngày 15/09/2015 các tổ chức có thể xây dựng và đăng ký chứng nhận theo phiên bản mới ISO 9001: 2015

ISO 9001:2015
 
Các tổ chức hiện đang có giấy chứng nhận ISO 9001: 2008 vẫn có giá trị cho đến ngày hết hiệu lực trên giấy chứng nhận nhưng tổ chức nên có kế hoạch để đào tạo và cập nhật các điểm mới (các ưu điểm của phiên bản mới) để có thể chuyển đổi từ đây cho đến hết ngày 14/09/2018.
Nếu muốn chuyển đổi, các tổ chức cần thực hiện các bước như sau:

1.    Đào tạo cập nhật các điểm mới tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 
2.    Xây dựng các quy trình mới theo yêu cầu tiêu chuẩn mới 
3.    Đào tạo đánh giá viên nội bộ 
4.    Họp xem xét của lãnh đạo 
5.    Đăng ký đánh giá chứng nhận (trong lần giám sát, hoặc trong đợt đánh giá chứng nhận lại hoặc thông qua cuộc đánh giá chuyển đổi riêng)


Đối với các tổ chức hiện đang xây dựng ISO 9001: 2008 (chưa đánh giá), đề nghị tư vấn đào tạo bổ sung và đăng ký chứng nhận theo tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015
Đối với các tổ chức chưa xây dựng ISO hiện có nhu cầu xây dựng ISO thì hiển nhiên xây dựng theo phiên bản ISO 9001: 2015 không phải bàn nữa. 

TÓM LƯỢC CÁC THAY ĐỔI CỦA ISO 9001: 2015 
 
1.     Cấu trúc mới có 10 điều khoản.
2.     Nhận diện mối nguy & các cơ hội (6.1) 
3.     Hoạch định và kiểm soát sự thay đổi (8.5.6) 
4.     Bối cảnh của tổ chức (4) 
5.     Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm (4.2) 
6.     Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng (4.3) 
7.     Tri thức của tổ chức (7.1.6) 
8.     Thông tin văn bản hóa (7.5) 
9.   Tạo lập và cập nhật (7.5.2) 
10.   Kiểm soát thông tin văn bản hóa (7.5.3)
11.   Hoạch định kiểm soát và điều hành (8.1)
 
Nếu có gì chưa rõ xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm 
 
INNOVA TRAINING & CONSULTING CO., LTD 
385 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 24, Binh Thanh Dist., HCM 
Tel: 08-35119066, 08-35119067; Fax: 08- 35119068 

 
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng