English
TQM
GMP
5S
Đăng ký tư vấn
Đăng ký đào tạo
 
 
 

Giới thiệu ISO 50001

Giới thiệu về ISO 50001: 2011
 
ISO 50001 là hệ thống quản lý năng lượng (Energy Management Systems)

Năng lượng (điện, gas, xăng, dầu..) hiện là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức doanh nghiệp sản xuất và mối quan tâm của toàn xã hội.

Việc thiếu hụt năng lượng và chi phí cho năng lượng ngày càng tăng đang dần trở thành một thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp trong việc giảm giá thành cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.

 Trong khi việc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo hay năng lượng thay thế sẽ phải mất nhiều thời gian thì việc quản lý năng lượng hiệu quả nhằm giảm tiêu hao năng lượng và giảm chi phí năng lượng đang trở thành một vấn đề thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức.

Để góp phần vào việc giải quyết các thách thức này, tháng 6 năm 2011, tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 50001:2011, Hệ thống quản lý năng lượng – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn này đưa ra mô hình về một hệ thống quản lý năng lượng cùng các hướng dẫn sử dụng nhằm giúp tổ chức lập kế hoạch và quản lý sử dụng năng lượng một cách có hệ thống. Nó được thiết kế để tập trung vào việc cải tiến hiệu suất năng lượng, góp phần tăng cường hiệu quả năng lượng, đồng thời giúp sử dụng năng lượng một cách có kiểm soát.

Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 đưa ra các yêu cầu chung cần đáp ứng nhằm áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô lớn, loại hình sản xuất.

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 500001

1  Phạm vi áp dụng
2  Tài liệu viện dẫn
3  Thuật ngữ và định nghĩa
4  Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý năng lượng
         4.1 Yêu cầu chung
         4.2 Trách nhiệm của lãnh đạo
         4.3 Chính sách năng lượng
         4.4 Hoạch định năng lượng
                4.4.1 Khái quát
                4.4.2 Yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác
                4.4.3 Xem xét năng lượng
                4.4.4 Đường cơ sở năng lượng
                4.4.5 Chỉ số hiệu quả năng lượng
                4.4.6 Mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng và kế hoạch hành động quản lý năng lượng

         4.5 Áp dụng và vận hành
                4.5.1 Khái quát
                4.5.2 Năng lực, đào tạo và nhận thức
                4.5.3 Trao đổi thông tin
                4.5.4 Hệ thống tài liệu
                4.5.5 Kiểm soát vận hành
                4.5.6 Thiết kế
                4.5.7 Mua dịch vụ năng lượng, sản phẩm, thiết bị sử dụng năng lượng và năng lượng

         4.6 Kiểm tra
                4.6.1 Theo dõi, đo lường và phân tích
                4.6.2 Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
                4.6.3 Đánh giá nội bộ hệ thống năng lượng
                4.6.4 Sự không phù hợp, khắc phục, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa
                4.6.5 Kiểm soát hồ sơ

         4.7 Xem xét của lãnh đạo
                4.7.1 Khái quát
                4.5.2 Đầu vào xem xét của lãnh đạo
                4.5.3 Đầu ra xem xét của lãnh đạo

Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001
- Các chỉ số tiêu thụ về năng lượng được kiểm soát
- Kiểm soát được các chi phí về năng lượng
- Có cơ hội cải tiến nâng cao hiệu quả việc tiêu thụ năng lượng
 
Thành viên
Email :  
Mật khẩu:  
Quên mật khẩu?
Tin tức
Chúc mừng các đơn vị
vừa đạt chứng nhận
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007 © WWW.ISO.COM.VN . All rights reserved - Developed & SEO www.adwords.com.vn Dịch vụ  ::  Góp ý   ::   Hỏi đáp  ::  Tuyển dụng